Byggfaglig bistand

Prosjekt- og byggeledelse

Jeg bidrar med god styring av økonomi, framdrift og kvalitet i prosjektene. Med fokus på planlegging, kommunikasjon og gode kontrakter skapes gode prosjekter.

Økonomi, framdrift

For å sikre økonomi og framdrift i prosjektene kan jeg bistå med utarbeidelse av framdriftsplaner og budsjett og evt. kontroll av fremdrift og oppfølging av økonomi underveis i byggeprosessen.

Kvalitetskontroll

Jeg utfører kvalitetskontroll på byggeplass. Med kvalitetskontroll av utført arbeid og levert dokumentasjon, vurdert mot de avtalte krav i prosjektet, sikrer dette veien mot ønsket resultat.

Byggelånskontroll

Jeg utfører byggelånskontroll og sørger for at økonomisk oppgjør skjer iht. avtaler og fremdrift i prosjektene, noe som sikrer at utbetalinger skjer iht. tilførte verdier underveis i produksjonen.

Reklamasjonstakst

I en reklamasjonstakst gjør jeg en uavhengig vurdering av reklamerte forhold i forhold til avtalt referansenivå. Aktuelle saker er eierskifte, nybygg eller kjøp av håndverkertjenester. 

Forprosjekt

For å kvalitetssikre planlagte prosjekter, kan jeg bistå i forprosjekter. I forprosjektet optimaliseres løsninger og utførelse iht. økonomiske rammer på et tidlig stadium for å sikre kvalitet og økonomisk resultat.

Overtagelsesbefaring

Jeg kan bistå i overtagelsesforretninger av ferdigstilte prosjekter og kan utføre eventuell reklamasjonsoppfølging etter avtale

Boligtilpasning

Boligtilpasning tar sikte på å gjøre bygningsmessige grep på eksisterende eller ny bolig for å legge til rette slik at man kan utføre sine daglige aktiviteter på en mest mulig trygg og selvstendig måte, dersom man har nedsatt funksjonsevne 

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Adresse

Follumveien 100
3515 Hønefoss

Kontakt

Telefon: 95 02 03 13
E-post: post@eivindpettersen.no

Firmainfo

Org.nr: 925406902
Personvern
Innhold © Sivilingeniør og Takstmann Eivind Pettersen. Webdesign © 2020 av Web Norge.